Zagrebačka provincija

Prijatelji Maloga Isusa

U mnogim našim zajednicama župnoga apostolata, uz sestre kao njihove produžene ruke, djeluju i vanjski suradnici Družbe, vjernici - laici okupljeni u društvo nazvano Prijatelji Malog Isusa (PMI).

Svrha Društva usko je vezana uz karizmu Družbe, a sažima se u četiri područja djelovanja koja članovi,  zajedno sa sestrama,  nastoje živjeti: 

 • sudjelovati u životu Crkve brigom za Isusovu najmanju braću: posjećujući i, po mogućnosti, okupljajući zapuštenu djecu, stare, bolesne, invalidne, te napuštene i osamljene osobe gledajući u njima Malog Isusa koji od njih traži pomoć;
 • promicati kulturu života, mira i pravde;
 • posebno njegovati i promicati pobožnost prema Malom Isusu i presvetoj Euharistiji;
 • raditi na promicanju duhovnih zvanja molitvom i svojim vjernim življenjem Evanđelja,  spremni prihvatiti Božji poziv i u tome drugima pomagati.

Kako bi svoje poslanje u Crkvi i u svijetu što bolje živjeli, PMI snagu crpe iz slavljenja Euharistije, u razmatranju Božje Riječi, u osobnoj i zajedničkoj molitvi te u dobrim djelima. Tako stvaraju mentalitet vrjednovanja života i dostojanstva svakog čovjeka od njegova  začeća do prirodne smrti. Snagu za življenje evanđeoskih ideala traže u osobitoj pobožnosti Betlehemskom otajstvu i Isusovom životu po uzoru na Slugu Božjeg Josipa Stadlera.

Vođeno zajedničkim smjernicama, Društvo svoj konkretan način djelovanja pronalazi u okviru župnih zajednica pa stoga taj način i ovisi o posebnostima svake pojedine župe u kojoj sestre djeluju. Djelovanje se dopunjuje i zajedničkim biskupijskim, međubiskupijskim i drugim događanjima značajnim za život Družbe i Crkve općenito. 

U tom smislu, pod vodstvom sestara i animatora, članovi Društva okupljaju se najmanje jednom mjesečno na molitvenom zajedničkom susretu u svojim župama ili kapelama. Uz molitvene susrete provode mnoge karitativne akcije uključujući se u župni karitas i druge karitativne oblike pomoći, od kojih se posebno izdvaja godišnje obilježavanje Dana bolesnika. Sve to doprinosi njihovom savjesnijem vršenju svagdanjih dužnosti. 

Na planu zagrebačke Provincije zajednice PMI aktivno djeluju u sljedećim župnim zajednicama:

 • Župa sv. Jeronima, Zagreb - Maksimir 
 • Župa sv. Pavla Ap., Zagreb – Retkovec
 • Župa Uznesenja BDM, Zagreb - Stenjevec
 • Župa Presvetog Trojstva, Krašić
 • Župa sv. Vida, Pitomača
 • Župa Svih Svetih, Podravske Sesvete
 • Župa sv. Benedikta i Žalosne Gospe, Kloštar Podravski
 • Župa Sedam žalosti BDM i Svetoga Križa, Kotoriba
 • Iz vinkovačkih župa sv. Euzabija i Poliona, sv. Ćirila i Metoda, sv. Nikole PMI  okupljaju se u samostanu sestara, u Marijinom domu.

Iako se pravno punopravnim članovima Društva postaje s punoljetnošću, formacija članova započinje već u dječjoj dobi te se kroz službu animatora u mladenačkim godinama proteže sve do starijih vjernika. Upravo su djeca i mladi najbrojniji, najaktivniji i najoduševljeniji Prijatelji Malog Isusa,  što se na osobiti način očituje kroz mnogobrojne pojedinačne i zajedničke inicijative, projekte, radionice i susrete. U tom se smislu na međubiskupijskoj razini posebno izdvaja projekt Papinskog misijskog ureda »Pjevači betlehemske zvijezde« kojim u božićnom vremenu djeca PMI u obiteljima svojih župa prikupljaju novčana sredstva za misijske potrebe Crkve. 

Svake se godine PMI susreću na zajedničkom godišnjem susretu koji se organizira zasebno za svaku od triju provincija Družbe, a jednom godišnje organizira se hodočašće »Stadlerovim stopama« u Slavonski Brod, Travnik i Sarajevo.

Kako bi Društvo na planu zagrebačke Provincije djelovalo što kvalitetnije, brigu oko članova, kao i brigu oko novih duhovnih zvanja, na osobit način vodi Vijeće za apostolat zvanja i PMI.