Splitska provincija

Vijeće za Društvo Prijatelja Maloga Isusa

Vijeće za Društvo Prijatelja Maloga Isusa

  • s. Dolores Brkić, pročelnica vijeća
  • s. Danka Žaper
  • s. Danijela Mihić
  • s. Rebeka Batarelo
  • s. Marijana Cvitanović
  • s. Vlasta Tadić