Splitska provincija

Vijeće za zdravstvenu i socijalnu skrb

Vijeće čine:

  • s. Eduarda Marić, pročelnica vijeća
  • s. Lenarda Mateljan
  • s. Natanaela Marinčić
  • s. Anette Krstičević