Formacija

Odgoj

Redovnički život je potpuno posvećenje osobe Bogu. Ideal za kojeg živim jest Krist. Cilj kojem težim jest svetost. Sredstva koja mi pomažu na putu do cilja jesu redovnički zavjeti: čistoća, siromaštvo i poslušnost. Izvor na koje crpim snagu u hodu u prema cilju jest molitva. Mjesto za ostvarenje ovog cilja jest određena redovnička zajednica. Hod na putu posvećenja i postupne asimilacije Kristu jest redovnička formacija. Hod traje cijeli život i uključuje cijelu osobu, srce, um i snage.

Djevojka koja se upušta u avanturu nasljedovanja Krista u zajednici Sestara Služavki Maloga Isusa treba proći kroz duhovnu formaciju koja se sastoji od tri određene etape: kandidatura, novicijat i juniorat.

Kandidatura je početna etapa i obuhvaća:

 • pripravništvo
 • postulaturu

Pripravništvo / vrijeme usmjeravanja je određeno vrijeme koje djevojka treba provesti u našoj zajednici prije nego bude primljena u postulaturu. To je prvi susret sa zbiljom redovničkog života. Trajanje pripravništva nije određeno i ono obično traje koliko je potrebno da se dovrši srednjoškolska izobrazba, ukoliko pripravnica nije to završila prije nego je ušla u samostan.

Postulatura / vrijeme temeljnog odlučivanja. U tom vremenu djevojka treba imati jasnu svrhu svoga poziva i ona se otvara novom životu, utvrđuje svoje duhovne veze s Bogom i ostvaruje međusobne odnose u zajednici.

U kandidaturi se pridaje velika važnost:

 • naravnim ljudskim i duhovnim vrijednostima;
 • uvođenju u molitveni i sakramentalni život;
 • dubljem poznavanju vjere;

Novicijat

Novicijat je vrijeme uvođenja u redovnički život. To je važno i odgovorno odgojno razdoblje u našoj redovničkoj formaciji. Za ulazak u novicijat novakinja mora posjedovati potrebnu fizičku, psihičku i afektivnu zrelost da bi postupno mogla preuzeti sve obveze redovničkog života. Novakinja dublje upoznaje Božji poziv i ulazi u bit redovničkog života, upoznaje karizmu i duhovnost naše Družbe. Novicijat traje dvije godine. Nakon novicijata sestra polaže prve privremene zavjete.

U novicijatu se stavlja naglasak na:

 • ljudske i kršćanske vrline
 • molitvu i samoprijegor koji uvode u put savršenstva
 • intenzivno čitanje i razmatranje Svetog Pisma
 • uvodi se u povijest, posebno poslanje i duhovnost Družbe

Juniorat

Juniorat traje šest godina. To je vrijeme produbljivanja redovničkog života i pripravljanja za apostolat, a ujedno i vrijeme profesionalne izobrazbe kroz školovanje i stručno doškolovavanje.
Prvim zavjetovanjem počinje novo razdoblje odgoja. U ovom razdoblju sestra će nastaviti svoj naravni/ljudski i duhovni rast radosnim vršenjem onoga na što se zavjetima obvezala.

Izvori

Odgoj u našoj Družbi se nadahnjuje na:

 • Svetom Pismu;
 • Crkvenim dokumentima
 • Konstitucijama Družbe
 • Direktorijem Družbe
 • Predajom;
 • Spisima Utemeljitelja i Družbe
 • Običajima Družbe.

Permanentna formacija sestara

Sve sestre su dužne cijelog života revno nastaviti s vlastitom duhovnom, doktrinarnom i praktičnom formacijom koristeći vrijeme i sredstva koja im zajednica stavi na raspolaganje (stručna predavanja, razni seminari, duhovne vježbe…).