Sarajevska provincija

XV. redoviti provincijski kapitul sestara Služavki Maloga Isusa – Provincije BZ BDM

Kapitul će biti slavljen u Duhovnom centru Kuća Navještenja u Gromiljaku od 28. svibnja do 4. lipnja 2017. godine na temu: Marija, naš uzor služenja.