Događanja

Imaj srce i čini dobro 24 sata na dan / Misijska izložba /

Od 20. do 22. listopada 2017.  u vremenu od 9 do 19 sati u samostanu Antunovac, Nova ves 55, Zagreb.

...

Prilog: Plakat